Strona główna

Nasza oferta

prowadzenie ksiąg rachunkowych (KH) zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzenie ksiąg

sporządzanie list płac pracowników sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników i obliczanie

Oferujemy kompleksowe rozwiązania zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej na potrzeby Klienta,