Obsługa kadrowo – płacowa

SERVICE OVERVIEW

  • sporządzanie list płac pracowników
  • sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników i obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy oraz deklaracji rocznej PIT 4R
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
  • przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego
  • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
  • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane szkolenia BHP
  • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy
  • doradztwo w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS